Hva koster ditt anlegg

Eksakt kalkulasjon av ett solcelleanlegg avhenger av mange faktorer. Som ett utgangspunkt vil hvert energi-panel som dekker ca 1,6m2 ha en Wp (Watt-Peak) på 270W.
Dette vil under optimale forhold, med optimizer-systemet til Solar Edge, produsere ca 2650Wh per år.

Ett typisk tak for en bolig vil ligge på 20-30 energipaneler. Dette vil gi en samlet Peak effekt på 5400-8100 W.

Kostnadsbilde på ett slikt anlegg vil være i størrelses orden 100.000,- til 185.000,- avhengig av montasjekostnader, reisevei o.l.

Optimal plassering og vinkel vil være noe stedsavhengig.  En tommelfingerregel er å rette mot 180 grader Sør med en helning på 42 grader som er en optimal gjennomsnitts helning på panelene.

 

Enova har støtteordning som kan leses om her:
www.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/el-produksjon/914/0/

Enkelte kommuner har egne tilskuddsordninger.
Eksempler på disse er:

energitilskudd – Denne siden lister opp en god del lokale støtteordninger.

Oslo Kommune: www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/miljo/energiforbedring-i-boliger/

Hvaler Kommune: www.hvaler.kommune.no/Nyheter/Hvaler-kommune-oppretter-tilskuddsordning-for-solceller-/

Ta kontakt med Solarts på tlf eller e-post:

Tlf: 21 51 00 40 
E-post: post@solarts.no

Fyll ut skjema for et kjapt prisoverslag:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Emne

Melding