Solcellepanel på hus og kontorbygg

Vi leverer solcellepaneler trygt og effektivt. Uavhengig av om du velger solstrøm til huset, på hytta eller på kontorbygget kan vi hjelpe deg med å levere dette trygt og effektivt.

 

Grønn strøm

Med et solcellepanel bruker du solen til å produsere miljøvennlig strøm. Du vil kunne kutte strømforbruket ditt betydelig ved at du lar solcellene produsere strøm til forskjellige bruksområder i bygget. Det er bare fantasien som setter grenser til bruk, og det gjør at solstrøm er et godt tilskudd til de fleste hus og bygg.

Strømmen vil i fremtiden bli langt mer kostbar enn den er i dag. Det er derfor lurt å ha forberedt seg tidlig. Start med å spare penger allerede nå.

Med dagens teknologi finnes det løsninger med apper til datamaskin og mobiltelefon som gjør at det enklere å få fullt utbytte av strømmen du produserer. Ved installasjon av et automatisk system kan du legge inn innstillinger som gjør at vaskemaskinen, varmepumpen eller annen elektronikk starter opp automatisk når solen skinner – selv om du befinner deg på jobb.

Solcellestrøm er en av de mest pålitelige fornybare energikildene vi har, og produserer strøm uten at det påvirker miljøet og helt uten støyforurensing.

 

Norge og bruk av solceller  

Her til lands har det tidligere blitt brukt solceller på steder som i utgangspunktet ikke er tilknyttet strømnettet. Et godt eksempel på dette er solcellepanel på hyttetaket.

De siste årene har det vært en formidabel vekst på bruk av solcellepanel på nett tilknyttet anlegg. Dette gjelder på både bolig og næringseiendommer.  Dette blir gjort for å investere både for å være miljøbevisst i tillegg til at det er en stor økonomisk gevinst. Prisene på solceller har falt markant de siste årene, som igjen har gjort at det er en større avkastning på redusert strømregning enn om investeringen hadde vært plassert i banken til dagens rente.

Tidligere hørte man ofte at vi i Norge har for dårlig solinnstråling til at det er gunstig med solcellepanel. Dette er avkreftet og det fungerer langt bedre enn tidligere antatt. Det sier seg selv at effekten varierer noe etter hvor i landet du befinner deg. Du vil for eksempel få bedre effekt sør i Norge enn lang i nord. Det positive er at det alltid er mulig å tilpasse i forhold til bruk, så det er mulig å finne et godt bruksområde uavhengig av hvor i landet du befinner deg.

På Sør- og Østlandet kan vi se effekt på høyde med land som Tyskland, hvor solcellestrøm er veldig populært. Noe av bakgrunnen av dette er at på grunn av vårt kaldere klima får bedre kjøling av solcellepanelene, som igjen kompenserer noe for den tapte solinnstrålingen. Det er også slik at dagens solcellepaneler er ikke like avhengig av direkte sollys for å fungere, og det produseres fortsatt strøm selv om lyset treffer kilden er indirekte.

 

Få økonomisk støtte til ditt solcellepanel

Solcellepanel bli stadig rimeligere på grunn av økt etterspørsel på verdensbasis. Her i Norge kan du få statlig støtte til ditt solcellepanel gjennom Enova. Du vil bli belønnet med inntil 28.750 norske kroner dersom du begynner å produsere din egen strøm. Beløpet du får innvilget blir etterbetalt etter du har installert solcellepanelet.

Det er i tillegg egne kommunale støtteordninger i noen kommuner.

 

Slik fungerer et solcellepanel 

Når solstråler treffer solcellene blir det generert elektrisitet ved hjelp av noe som kalles den fotovoltaiske effekten – at det skjer en spenning i et materiale når du utsetter det for sollys. Den mest utbredte teknologien i dag er bruk av solceller basert på silisium.

Et solcellepanel består av mange solceller, som har en tynn skive silisium og er tilsatt bor og fosfor. Når lyset treffer panelet setter denne kombinasjonen av silisium, bor og fosfor i gang en prosess hvor elektroner settes i bevegelse. Det er denne bevegelsen som generer strømmen vi igjen bruker.

 

Faktorer som bestemmer effekten

Det er en rekke forskjellige faktorer som avgjør hvor stor effekt du får av solcellene. Blant annet må man tenke over hvilken vinkel solcellepanelet skal stå på. Det anbefales at panelet settes opp slik at det står i 44 grader vinkel. Det gir mest effekt for pengene. I tillegg bør solcellene legges slik at de står mot sør. Sist, men ikke minst er det som nevnt tidligere forskjellig utbytte etter hvor i landet du befinner deg.

 

Reduserer dine strømkostnader

Det vil aldri være slik at strømforbruket og når solen skinner alltid vil stemme overens. Strøm fra solceller er ferskvare og må brukes med en gang. Dersom solen skinner på sitt sterkeste og du for eksempel ikke er hjemme vil strømmen du ikke bruker føres til strømnettet.

Om du da har en plusskunde-avtale vil din nettleverandør kjøpe overskuddsstrømmen av deg. Noen nettselskaper betaler inntil 1,- kr/kWh som også vil bidra til nedbetaling av investeringen din.

Så, det er ikke bare slik at du sparer penger selv ved at du ikke bruker noe særlig penger på strøm fordi du lager din egen – du blir rett og slett en lokal mikroprodusent av strøm.